การตกแต่งที่นั่ง

เราสามารถออกแบบและตกแต่งที่นั่งของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้น่ารักเข้ากับธีมงานได้ โดยที่นั่งก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งปิคนิคกับพื้น โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็ก โต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้ใหญ่ และอื่นๆอีกมากมาย